مرکز تجاری‌سازی و خدمات فناوری | برگزاری دوره‌های آموزشی
12767
rtl,page,page-id-12767,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-1.9.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

برگزاری دوره‌های آموزشی

ترديدي نيست كه مولفه‌‌هاي مرتبط با ساختار سازماني و مديريت منابع انساني در شركت‌هاي دانش‌بنيان، نقش تعيين‌كننده‌اي در موفقيت شكل‌گيري اقتصاد كشور بر مبناي اقتصاد دانش‌بنيان دارد. توسعه شركت‌هايي كه با محوريت تجاري‌سازي دانش شكل مي‌گيرند در گرو بهره‌مندي از نيروي انساني متخصص در حوزه‌هاي تخصصي دانشي يا حوزه‌هاي پشتيباني و عمومي است. به‌همين منظور پارك فناوري پرديس با هدف كمك به ارتقاي نيروي انساني شاغل در شركت‌هاي عضو و سنجش و پاسخگويي به نيازمندي‌هاي آموزشي آن‌ها، هرساله طبق اولويت‌ها و تقويم آموزشي پيش‌بيني شده رويدادهاي آموزشي متعددي را در حوزه‌هاي مختلف عمومي و تخصصي برگزار مي‌نمايد.

.

 طبق تقويم آموزشي سال 1394، تعداد 12 كارگاه آموزشي طي اين سال در حوزه‌هاي مختلف مالي، مديريت، مديريت فناوري و حقوقي توسط مركز تجاري‌سازي و خدمات فناوري پارك فناوري پرديس با هدف آموزش نيروي انساني واحدهاي فناوري عضو برگزار شد. طي اين رويدادهاي آموزشي، در مجموع 261 نفر از 181 شركت عضو با 95 ساعت آموزش، از خدمات آموزشي ارائه‌شده در پارك فناوري پرديس بهره‌مند شدند. حجم خدمات آموزشي ارائه‌شده به شركت‌هاي عضو در اين سال، 1741 نفر ساعت مي‌باشد.

.

 يكي از رويدادهاي آموزشي ارزنده‌اي كه طي سال 94 برگزار شد، دوره آموزشي مديريت مالكيت فكري در كسب‌و‌كارهاي كوچك و متوسط بود كه در ابعاد ملي و با مشاركت سازمان جهاني مالكيت فكري و سازمان ثبت اسناد و املاك ايران، با حضور 56 نفر از شركت‌هاي دانش‌بنيان توليدي و صنعتي، ارائه دهندگان خدمات مرتبط با مالكيت فكري، كارشناسان و مديران پارك‌هاي علم و فناوري سراسر كشور و پژوهشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي مرتبط برگزار شد.

.

 همچنين طي سال 1394، برنامه‌ريزي برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي مطابق با نيازهاي آموزشي شركت‌هاي عضو مدنظر قرار گرفت و اجراي طرح نيازسنجي آموزشي، به‌منظور دريافت ديدگاه‌هاي واحدهاي فناوري عضو با هدف تدوين فهرست اولويت‌هاي آموزشي سال 1395، آغاز شد.

.

.