مرکز تجاری‌سازی و خدمات فناوری | آشنایی با مرکز
12508
rtl,page,page-id-12508,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-1.9.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

آشنایی با مرکز

FooterLogo3

.

مركز تجاري‌سازي و خدمات فناوري به‌منظور ارائه خدمات تخصصي فناوري به اشخاص حقيقي (شامل مخترعان، پژوهشگران و فناوران) و حقوقي عضو پارك فناوري پرديس، جهت رفع نيازهاي خدمات تخصصي طرح‌هاي خود ايجاد شده است. اين مركز كه زيرمجموعه پارك فناوري پرديس مي‌باشد، با بهره‌گيري از شبكه كارگزاران خود، مجموعه‌ متنوعي از خدمات تخصصي را در قالب بيش از 40 خدمت به صورت متمركز و در يك ايستگاه واحد ارائه مي‌دهد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از سراسر كشور نيز مي‌توانند از خدمات اين مركز بهره‌برداري نمايند.

.

همچنين اين مركز، به عنوان بازوي اجرايي سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف كشور، متولي تجاري‌سازي طرح‌هاي دانش‌بنيان در زمينه‌هاي مختلف فناوري مرتبط با آن سازمان‌ها مي‌باشد. تيم تخصصي مركز خدمات با توجه به نيازهاي گوناگون و متنوع هر طرح براي تجاري‌سازي، پس از برگزاري جلسات كارشناسي با صاحبان طرح‌ها، براي هر كدام از طرح‌ها مسير ويژه‌اي مشتمل
بر نيازهاي گوناگون طرح (اعم از مالي، مشاوره‌اي، آموزشي، منابع انساني، قانوني و …) و نحوه رفع آنها تدوين مي‌نمايد.

.

اين مركز آمادگي دارد تا ضمن اخذ نيازهاي خدمات تخصصي شركت‌هاي عضو پارك، نسبت به يافتن و ارزيابي كارگزاران مناسب اقدام نموده وشرايط بهره‌مندي اعضا از اين خدمات را فراهم نمايد. همچنين از سوي ديگر در صورتي كه شركت‌هاي عضو پارك نيز امكان ارائه خدمات تخصصي را به‌صورت حقيقي يا حقوقي داشته باشند، امكان ارائه درخواست عضويت در مركز وجود دارد.

.

مركز تجاري‌سازي و خدمات فناوري به عنوان يكي از مراكز زيرمجموعه معاونت توسعه فناوري پارك فناوري پرديس، داراي 3 بخش تأمين مالي و سرمايه‌گذاري، امور قراردادهاي تجاري‌سازي و ارزيابي طرح‌ها و همچنين اداره خدمات تخصصي مي‌باشد.

.