مرکز تجاری‌سازی و خدمات فناوری | اولویتهای آموزشی سال 1395
12876
rtl,page,page-id-12876,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-1.9.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

اولویتهای آموزشی سال 1395

 مرکز تجاری‌‌سازی و خدمات فناوری پارك فناوري پرديس با هدف كمك به ارتقاي نيروي انساني شاغل در شركت‌هاي عضو و سنجش و پاسخگويي به نيازمندي‌هاي آموزشي آن‌ها، هرساله طبق اولويت‌ها و تقويم آموزشي پيش‌بيني شده رويدادهاي آموزشي متعددي را در حوزه‌هاي مختلف عمومي و تخصصي با همکاری موسسات معتبر آموزشی برگزار مي‌نمايد.

 برنامه‌ریزی و تدوین اولویت‌‌ها و تقویم آموزشی، بر اساس نتایج به دست آمده از «طرح نیازسنجی آموزشی» که همه ساله با هدف اطلاع از نیازهای آموزشی، در میان شرکت‌‌های عضو پارک فناوری پردیس اجرا می‌شود، انجام می پذیرد. طی چنین فرایندی رویدادهای آموزشی برگزار شده و موضوعات انتخاب شده برای کارگاه‌های آموزشی ارتباط معناداری با نیازهای واقعی واحدها فناوری عضو خواهد داشت.

اواويتهاي-آموزشي