مرکز تجاری‌سازی و خدمات فناوری |
10052
rtl,home,page,page-id-10052,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-1.9.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

مشاوره و پاسخگویی

مشاوره و پاسخگویی مشاوره و پاسخگویی مشاوره و پاسخگویی مشاوره و پاسخگویی مشاوره و پاسخگویی مشاوره و پاسخگویی مشاوره و پاسخگویی مشاوره و پاسخگویی مشاوره و پاسخگویی مشاوره و پاسخگویی

برگزاری دوره‌های آموزشی

برگزاری دوره‌های آموزشی برگزاری دوره‌های آموزشی برگزاری دوره‌های آموزشی برگزاری دوره‌های آموزشی برگزاری دوره‌های آموزشی برگزاری دوره‌های آموزشی برگزاری دوره‌های آموزشی

ارزیابی اختراعات

ارزیابی اختراعات ارزیابی اختراعات ارزیابی اختراعات ارزیابی اختراعات ارزیابی اختراعات ارزیابی اختراعات ارزیابی اختراعات ارزیابی اختراعات ارزیابی اختراعات ارزیابی اختراعات

تازه‌ها

  • جایزه مصطفی (ص)
  • مرکز شتابدهی نوآوری
  • مرکز کسب و کار فناوری
  • سامانه صدف
  • مرکز رشد فناوری نخبگان
  • فن بازار ملی ایران
  • معاونت علمی
  • پارک فناوری پردیس